Home Редколегія

ВИШНЕВСЬКИЙ Валентин Павлович
головний редактор
академік НАН України
заст. директора Інституту економіки
промисловості НАН України

ПОКОТИЛЕНКО Руслан Вікторович
заст. головного редактора,
відповідальний секретар
кандидат економічних наук
зав. відділом, Інститут економіки
промисловості НАН України

ГАРКУШЕНКО Оксана Миколаївна
заст. головного редактора
кандидат економічних наук
науковий співробітник, Інститут
економіки промисловості
НАН України

ДЕМЕНТЬЄВ В'ячеслав Валентинович
член редакційної ради
доктор економічних наук, професор
директор навчально-наукового інституту
«Вища школа економіки та менеджменту»

ЛЯШЕНКО В'ячеслав Іванович
член редакційної колегії
доктор економічних наук
зав. відділенням, Інститут економіки
промисловості НАН України

БУЛЄЄВ Іван Петрович
член редакційної колегії
доктор економічних наук, професор
зав. відділом, Інститут економіки
промисловості НАН України

НОВІКОВА Ольга Федорівна
член редакційної колегії
доктор економічних наук, професор
зав. відділенням, Інститут економіки
промисловості НАН України


ЛЕПА Роман Миколайович
член редакційної колегії
доктор економічних наук, ст.наук.спів.
зав. відділом, Інститут економіки
промисловості НАН України

КУЗЬМЕНКО Лариса Михайлівна
член редакційної колегії
доктор економічних наук, професор
вчений секретар спецради Інституту
економіки промисловості НАН України

АНТОНЮК Валентина Полікарпівна
член редакційної колегії
доктор економічних наук, професор
зав. сектором, Інституту економіки
промисловості НАН України

САЛОМАТІНА Лілія Миколаївна
член редакційної колегії
доктор економічних наук, професор
зав. лабораторією, Інституту економіки
промисловості НАН України

ЗЕМЛЯНКІН Анатолій Іванович
член редакційної колегії
кандидат економічних наук
заст. директора Інституту економіки
промисловості НАН України

ІВАНОВ Сергій Євгенович
член редакційної колегії
кандидат економічних наук
вчений секретар Інституту економіки
промисловості НАН України

ЗБАРАЗСЬКА Лариса Олександрівна
член редакційної колегії
кандидат економічних наук
зав. відділом, Інститут економіки
промисловості НАН України

СТАРИЧЕНКО Леонід Лазарович
член редакційної колегії
кандидат економічних наук
зав. відділом, Інститут економіки
промисловості НАН України

Останнє оновлення (Неділя, 03 липня 2016, 17:46)

 
 Creative Commons